Anatomia Obrazu

Anatomia Obrazu

Przygodę z fotografią zaczynamy zazwyczaj od zakupienia aparatu, potem poświęcamy sporo czasu na opanowanie sprzętu i zapoznanie się z wiedzą potrzebną do uzyskania technicznie zdjęcia. Wtedy zbliżamy się do momentu, kiedy zależy nam na tym, aby nasze zdjęcia zostały zauważone, przekazywały właściwe informacje lub emocje.

Forma obrazu

Często nie wiemy dlaczego, niektóre obrazy nam się podobają, uspakajają, wzbudzają pozytywne emocje. Inne – drażnią, męczą nasze oczy, nie mamy ochoty na nie patrzeć. Jeszcze inne są tak obojętne, że nie zwracamy na nie uwagi. Oczywiście na nasz odbiór mogą wpłynąć treści i temat fotografii. Często jednak nie uświadamiamy sobie. jak wiele zależy od formy plastycznej obrazu, elementów kompozycji, a zwłaszcza sposób, w jaki te elementy są zestawione.

Przez formę plastyczną rozumiemy rezultat procesu twórczego, w trakcie którego elementy obrazu zostają rozmieszczone na płaszczyźnie lub w przestrzeni. Są one najczęściej komponowane według pewnego porządku, stylu i określonych reguł (kanonów). Powstała w wyniku tego procesu kompozycja (obiekt, obraz, zdjęcie) tworzy całość i jako taka odzwierciedla zamysł autora lub jest materialnym śladem procesu twórczego. Treść lub temat fotografii nie są częścią formy, ale mogą mieć wpływ na jej styl i wybór użytych środków wyrazu.

Elementy obrazu:

 • Linia
 • Kreska
 • Plama
 • Kształt
 • Bryła
 • Kolor
 • Światło
 • Faktura
 • Perspektywa
 • Geometria
 • Proporcje
 • Rytm
 • Ruch

Kreska a linia – jednym z plastycznych środków wyrazu jest kreska – ślad pozostawiony przez jakieś narzędzie. np. pędzel czy ołówek. Linia to pojęcie szersze. Łączy dwa punkty w przestrzeni lub na płaszczyźnie. Może być również granicą między płaszczyznami.

Plama, kształt, bryła – Kształt to zewnętrzny wygląd przedmiotu. Bryła natomiast jest trójwymiarowym obiektem. Plama to nieregularny kształt wyodrębniony na płaszczyźnie (plama światła, farby, tuszu)

Facebook Comments

Artykuły użytkownika

Najnowsze

Najczęściej komentowane

Facebook Comments