Uniwersalne ustawienia lustrzanki

Uniwersalne ustawienia lustrzanki

Warto skorzystać z gotowych rozwiązań, czyli z ustawień domyślnych aparatu.

Balans Bieli

Ustawiony na auto. W większości sytuacji sprawdzi się ustawienie tej funkcji na działanie automatyczne. Opcja AUTO zrównoważy nam bowiem oświetlenie w zakresie 3500-8000 K. Gdy automatyka aparatu sobie jednak nie poradzi, możemy wybrać jedno z gotowych ustawień. (np. dla światła żarowego lub jarzeniowego). Z czasem warto się też nauczyć wykorzystywać pomiar manualny.

Czułość ISO

Ustawiona na auto. Dopóki nie nauczymy się samodzielnie kontrolować parametrów ekspozycji, warto zostawić dobór światłoczułości matrycy elektronice aparatu. W trybie AUTO lustrzanka sama zdecyduje, jak podnieść czułość ISO, aby uzyskany dzięki niej czas naświetlania pozwolił zrobić z ręki nieporuszone zdjęcie. Naciśnij Przycisk ISO i wybierz ustawienie auto za pomocą pokrętła.

Rozmiar Zdjęć

Ustawiony na L (Large). Podczas wykonywania pierwszych fotografii warto ustawić największy rozmiar zdjęć nawet wtedy, gdy fotografujemy z przeznaczeniem do internetu – łatwiej nam będzie bowiem naprawić błędy kadrowania. Naciśnij klawisz QUAL i wybierz ustawienie LARGE za pomocą pokrętła.

Format zapisu

Ustawiony na RAW. Najlepszą jakość obrazu uzyskamy, zapisując zdjęcie w RAW-ie. Obecnie większość programów graficznych – nawet tych amatorskich – czyta ten format, więc nie trzeba się go obawiać. Dla osób, które jednak boja się RAW-ów, dostępna jest opcja fotografowania z jednoczesnym zapisem zdjęć w plikach JPEG i RAW. Naciśnij przycisk QUAL i wybierz ustawienia RAW.

Optymalizacja zdjęcia: nasycenie * barwa * kontrast * wyostrzenie

Pozostawiamy ustawienia fabryczne

Pomiar Światła

Pomiar matrycowy sprawdzi się w większości sytuacji zdjęciowych. Ustaw pomiar matrycowy.

Tryb autofokusa

Ustawiamy na pojedynczy AF-S. Pojedyncze ustawienie ostrości na fotografowanym obiekcie, potwierdzane sygnałem dźwiękowym, to najlepsze ustawienie na początek. Naciśnij klawisz AF i wybierz ustawienie AF-S za pomocą pokrętła.

Tryb pracy aparatu

Ustawiamy tryb P (Program). Opcja Program (p) pozwala początkującym skupić się na fotografowaniu, przy jednoczesnej kontroli parametrów ekspozycji. Osoby, dla których ten tryb pracy jest zbyt skomplikowany, mogą skorzystać z trybu AUTO (zielonego), w którym sposób pracy kontrolowany jest całkowicie przez aparat.

Facebook Comments

Artykuły użytkownika

Najnowsze

Najczęściej komentowane

Facebook Comments