Zdjęcia o niskim kontraście

Zdjęcia o niskim kontraście

Ujęcie o niewielkiej rozpiętości tonalnej charakteryzuje się bardzo wąskim wykresem – histogram zajmuje niewielką część szerokości pola. Fotografie zawierają informacje tylko o jednym walorze – np. tony średnie przy zdjęciach wykonanych w mglisty dzień.

Zdjęcia o za dużym kontraście

Podczas fotografowania kontrastowych kadrów może się okazać, że rozpiętość tonalna sceny jest dużo większa niż możliwości rejestrowania matrycy.

W takich przypadkach wykres będzie bardzo szeroki i zmieści się w granicach histogramu – zaczyna się oraz kończy poza lewą i prawą osią. Jeśli sceny o zbyt dużym kontraście nie da się poprawnie zarejestrować na jednej fotografii, jednym sposobem uratowania takiego ujęcia jest stosowanie techniki HDR – łączenia kilku różnie naświetlonych zdjęć w jedno.

Histogram Barwny

Ocenę zdjęcia ułatwia włączenie wyświetlania histogramu pokazującego, oprócz wykresu jasności, składowe RGB.
Jeśli utrata szczegółów (np.niedoświetlenie) ma miejsce tylko w jednym z kanałów, nie byłaby widoczna na zwykłym histogramie przedstawiającym jasność sceny.

Pozostałe Parametry

Możliwość dużego powiększenia dowolnego fragmentu obrazu pozwoli precyzyjnie ocenić ostrość. Warto też wyświetlić wszystkie parametry wykonania zdjęcia, dzięki którym można na przykład stwierdzić, czy nie jest ono poruszone i czy posiada wystarczającą głębię ostrości.

Facebook Comments

Artykuły użytkownika

Najnowsze

Najczęściej komentowane

Facebook Comments